Systemowe sceny obrotowe

Scena obrotowa z zabudową

Scena obrotowa zbudowana na bazie systemu ram aluminiowych.

Scena obrotowa z dzieloną konstrukcją